Japos CZ, s.r.o.

ULTIMATE

nafukovací čluny, jachty, lodní motory a bazény
INFLATABLE DINGHIES, YACHTS, BOAT ENGINES AND SWIMMING POOLS

StanModerní nafukovací stany
- modulech od 20 do 100 m2 s nafukovacím rámem pro různá využití, jako např. hasičskými záchrannými sbory, armádou i firmami pro jejich výstavy a předváděcí akce.

Modern Inflatable Marquees
- modules ranging from 20 m2 to 100 m2 with inflatable frame. Designed for various uses - suitable for fire-fighter crews, armed forces, or can be used by companies for promotional purposes such as presentations and exhibitions.

Člun DinghyDinghy - čluny pro rekreaci, práci i aktivní odpočinek - nafukovací dvouplášťové čluny ULTIMATE jsou konstrukčně řešeny systémem samostatných komo-rových dílů spojených v jeden celek šněrováním. Tento systém umožňuje velkou variabilitu člunů, a tím i vhodnou volbu sestavy podle způsobu použití. Konstrukce vázaného člunu umožňuje samovylévací funkci i v podmínkách obtížných vodáckých terénů.

Dinghies - boats for recreation, work or active leisure - the inflatable double-coated ULTIMATE dinghies are designed as a system of individual chamber units connected into one integral whole using lacing. Such a system makes for a great variety of boats and thus allows the customer to choose the most suitable set-up of the required boat according to its specific purposes. The structure of the laced-up dinghy enables the boat's self-bailing function to proceed even in difficult water-sport conditions.

Člun EagleEagle - nejslibnější model výrobní řady člunů BRIG pro sezónu 2002 - 2003. Zástupce nové generace nafukovacích člunů s pevným dnem pro mimořádně pohodlnou plavbu. Je vyroben hlavně pro použití na otevřeném moři a díky hlubokému "V" kýlu spojeného se speciální konstrukcí záďové části trupu, nabízí tento člun excelentní výkon a stabilitu na vodě. Tento člun je schválen pro plavební oblast kategorie B (pobřežní plavba) a kategorie C (přípobřežní plavba) dle pravidel EU.

Eagle - the most promising model in the BRIG boat production series for the season 2002-2003. Represents the new generation of firm bottomed dinghies allowing for exceptionally comfortable cruising. Designed especially for open-sea cruises - the deep "V"-shaped keel connected to the specially designed stern of the hull makes for an excellent performance combined with stability on the water. This boat has been licensed for sailing areas in categories B (coastal navigation) and C (navigation close to the coast) in accordance with EU regulations.Japos CZ, s.r.o.
277 32 Liblice 270
okres Mělník - CZ
Tel./Fax: +420 315 698 002 - 3
+420 315 698 201 - 2
e-mail: ultimate@mnet.cz
http://www.ultimate.cz
Logo